Skybrud skaber problemer i danske kældre

I de senere år har der været adskillige store skybrud i Danmark, og dette er en stadigt stigende tendens. De store mængder regn, der ofte falder om sommeren, forårsager, at kloakkerne ikke kan følge med. Dette leder til, at veje og kældre oversvømmes rundt om i landet. Dette medfører en række uheldige konsekvenser, som både består i problemer for trafikken, men også at ting bliver ødelagt hos dem, der rammes af oversvømmede kældre. For at komme dette til livs, kan skybrudssikring af huse og kældre blive en nødvendighed. Den kan udføres på mange forskellige måder, alt efter hvad problemets rod er. For vand i kældre kan trænge ind af forskellige årsager. En ting er, hvis kælderens kloak eller afløb ikke kan lede alt det vand, der strømmer i det, og derfor flyder over. Andre problemer kan være revner i gulvet, hvor vand trænger op, eller utætheder i vægge, døre eller vinduer i kælderen.

Vand og fugt i kælderen er udbredte problemer

Løsningen på problemer med vand skal findes alt efter hvad der konkret forårsager problemet, samt de forhold, der gør sig gældende i bygningen, på grunden eller i kælderen af den påvirkede ejendom. For bygningens tilstand er nemlig altafgørende for, hvordan og hvor nemt det kan løses, og især med gamle bygninger kan det være omfattende og dyrt at skybrudssikre.

Er der problemer med fugt i kælderen, vil det komme til udtryk ved en muggen lugt. Der kan findes fugtskjolder på vægge, eller tegn på, at puds og maling skaller af. Træværk kan være opblødt, eller skimmelsvamp kan forekomme. Fugt i kælderen kan skyldes forskellige ting, for eksempel noget så simpelt som tøjvask og –tørring i en dårligt ventileret kælder. Dette kan nemt løses ved at sørge for bedre ventilation. Fugtgener kan dog også skyldes utætte ydervægge eller gulve, og her er et større stykke arbejde nødvendigt, for at tætne disse. Er problemet derimod, at der løber kloakvand tilbage fra toiletter eller afløb, findes årsagen i, at mængden af vand ikke kan ledes hurtigt nok væk. Dette sker ofte ved skybrud, når regnvandet er en stor belastning på kloaksystemet. Her kan en løsning være at indbygge en højvandslukke enten i gulvafløbet, kloakrøret eller toiletrøret. Denne fungerer som en sluse, hvor vandet kun kan trænge ud og ikke presses tilbage.

Skybrudssikring tilpasses den konkrete situation

Der er mange flere ting, der kan skabe problemer med vand i huse og kældre, og måske endnu flere løsninger. Hvis du oplever gener med nogle af disse ting, kan Anlægsgartner Gottlieb hjælpe til med at komme problemerne til livs. En kloakmester herfra vil bistå i at finde den optimale løsning. For som nævnt findes der mange forskellige løsninger, men hvilken, der passer bedst i en konkret situation, er op til en vurdering. Derfor undersøger Gottlieb altid bygningen, områderne, kældrene eller kloakkerne, der skal skybrudssikres, før de kommer med deres bud på en anbefaling. Sådan findes den optimale løsning.